Достапни линкови

Проблемите и потребите на ЛГБТИ-лицата во политичката агенда


Aнтонио Михајлов, претседател на „Субверзивен Фронт“ - Здружение за критички пристап кон родот и сексуалноста.
Aнтонио Михајлов, претседател на „Субверзивен Фронт“ - Здружение за критички пристап кон родот и сексуалноста.

Многу мала е застапеноста на ЛГБТИ-прашањата и проблемите во политичките програми на партиите. Овие прашања се најмногу застапени во програмите на партии со мала политичка моќ и влијание, пишува Aнтонио Михајлов, од „Субверзивен Фронт“ за младинската колумна на Радио Слободна Европа.

Објавувањето на аудио записите од прислушкуваните комуникации кои откриваат коруптивни и криминални акти сторени од претставниците на највисоката власт во Република Македонија ги позиционираше проблемите и потребите на заедницата на лезбијките, геј мажите, бисексуалните, транс* и интерсексуалните (ЛГБТИ) лица на дното од агендите на политичките партии и останатите политички чинители во државата.

Во истата позиција се најдоа и проблемите на Ромите и бегалците, чии права беа и се континуирано прекршувани на редовна основа. Со исклучок на изјавата на Зоран Заев по минатогодишниот масовен протест на 17 мај пред зградата на Владата на Република Македонија и присуството на знамињата со боите на виножитото кај дел од учесниците на протестот чиј датум се совпадна со IDAHOBIT – Меѓународниот ден за борба против хомофобијата и трансфобијата, ЛГБТИ-темите не беа предмет на јавна дебата или поопсежна опсервација и елаборација во јавниот и медиумскиот простор.

Со цел да се зголеми присуството и видливоста на ЛГБТИ-потребите и проблемите во јавната и политичката сфера, како и да се зајакнат заложбите и напорите на политичките партии за застапување на правата на ЛГБТИ-лицата, деновиве Субверзивен Фронт започна со спроведувањето на кампањата „Гласај за еднаквост“.

За потребите на кампањата, спроведовме истражување на застапеноста на ЛГБТИ-проблематиките кај политичките партии преку анализа на нивните програми, како и преку доставување прашалик за вклученоста на ЛГБТИ-лицата во нивните агенди.

Прашалникот во верзија на македонски и албански јазик беше доставен до вкупно 31 политичка партија, а одговори на истиот доставија претставници на само 5 политички партии: Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Либерално демократската партија, Либералната партија, Демократска обнова на Македонија и Левица.

Од добиените одговори и од анализата на програмите на политичките партии, може да се издвојат следниве три главни заклучоци:

1. Многу мала е застапеноста на ЛГБТИ-прашањата и проблемите во политичките програми на партиите. Овие прашања се најмногу застапени во програмите на партии со мала политичка моќ и влијание. Ова е резултат на доминантните хетеронормативни и патријархални вредности во општеството кои се рефлектираат во практиките на партиите да избегнуваат засилено јавно изјаснување и давање јасна поддршка кон борбата за човекови права и еднаквост на овие лица

2. Клучните теми кои политичките партии во Република Македонија ги адресираат се однесуваат на темелните права и слободи на ЛГБТИ-лицата, и тоа правото на еднаков третман и недискриминација, правото на слобода од насилство, правото на живот, слободата на говор и изразување, и слободата на јавно собирање и здружување.

Останатите социјални и економски права, како на пример, правото на склучување истополово партнерство, со исклучок во програмата на Либералната партија, не се застапени. Исто така, воопшто не се застапени правата на транс* лицата како на пример, правото на приватност, правното признавање на родот, и правото на пристап до соодветни, но не и задолжителни мерки на здравствена заштита кои ќе го регулираат извршувањето на хируршките интервенции и на медицинските процедури за признавање на родот. Интерсексуалните лица – лица кои се родени со хромозомски, хормонски или генитални карактеристики кои не одговараат на зададените бинарни родови стандарди на машки и женски категории, освен во самиот акроним – ЛГБТИ, никаде не фигурираат во политичката агенда.

3. Единствена партија која позитивно одговори на прашањето дали има ЛГБТИ-кандидати во листата за претстојните избори е Либералната партија

Дополнително, подолу се наодите од анализата на програмите на дел од политичките партии кои не одговорија на прашалникот, поточно на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија, како и Демократски сојуз и коалицијата за промени и правда.

Во програмата „Реално! - Работа, сигурност, напредок“ на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија, ЛГБТИ-лицата никаде не се споменати, ниту сексуалната ориентација и родовиот идентитет. Во само два предложени проекти - проект бр. 79 и проект бр. 80, се предложени одржување на основни обуки за промоција на концептот на недискриминација и за спречување на говор на омраза, како и изработка на водич за родителите за препознавање на дискриминација во инлузивното образование.

Во двата проекта е нејасно дали се опфаќа дискриминацијата заснована на сексуална ориентација и родов идентитет. Во проект бр. 54, пак, се предложува обука за учениците од VIII и IX одделение од основните училишта за сексуално и репродуктивно здравје. Повторно е нејасно дали овие теми ги покриваат и проблемите и потребите на младите ЛГБТИ-лица.

Во програмата „Промени, правда, прогрес 2016-2020“ на Демократски сојуз и коалицијата за промени и правда, сексуалната ориентација е опфатена во делот на „Професионални и независни медиуми“ и тоа како: „Поддршка на иницијативите на здруженијата и синдикатите на новинарите за целосна декриминализација на клеветата и навредата, но истовремено и почитување и заштита на вистината и човековото достоинство, на интегритетот и дигнитетот на човекот, без оглед на расна, политичка, етничка, родова, верска, социјална, или сексуална припадност“, меѓутоа и во делот на „Образовен систем“ со тоа што намерата е да се воведе задолжително сексуално образование во основните и средни училишта.

Радио Слободна Европа не секогаш се согласува со ставовите на авторите на колумните. Изнесените ставови на авторот можат, но не мораат да ја рефлектираат уредувачката политика на медиумот.

XS
SM
MD
LG