Достапни линкови

Катастрофални последици од ликвидациите без концепт


Од 37 фирми загубари кој државата пред светската банка зема обврска да ги реШИ Што значИ да ги продаде или ликвидира , на крајот останана да функционираат едвај 5 до 6 кој не вработуваат повеЌе од 5000 илјади лица. Ваквиот исход според синдикатот е очекуван со оглед на инертниот однос на сите досегаШни влади кој очествувале во реШавањето на овој поблмем.

„Не е целта и обврска на владата само да покрене стечајна постапка, па потоа и ликвидациона постапка, а сето тоа треба да има концепт со која динамика треба да се реши статусот на работниците. Голиот тендер кој не предвидува вработување, продолжување на дејноста итн., им дава за право на потенцијалните купувачи со одреден објект да прават буквално што сакаат – ливади или згради“

вели Пеце Ристевски претседател на гранковиот синдикат на металурзите И енергетичарите. Ставот на владата дека најголемит дел од загубарите се реШени успеШно е неточен тврдат од синдикаото. Неможе да се смета за успеШно реШена фирма доколку истата биде избриШана од трговскиот регистер а вработените пратени по дома.

„Само продажбата и затворањето не се решенија. А за жал од некои министри во владата слушаме дека ликвидираните фирми кои практично се бришат од регистеррот, не ја продолжуваат дејноста, не вработуваат работници, имаат третман на решени претпријатија“

Клисичен пример за успеШно реШавање на фирмите загубари е Гостивар, каде овие правни субјекти веЌе одамна се избриШани од трговскиот регистар.

„Само Доломит нешто работи, другите фирми воопшто не работат, од тие што беа загубари и во стечај“

Вели Здравко Зафировски поранеШен прецедател на синдикатот на „Силика“ фирма која вработуваШе околу 2000 лица , а денеска распарчена на повеЌе делови не вработува ни една десетина од времето пред да биде отворена стечајна постапка. Дел од гревот за ваквата ситуација го сносат и стечајните судии и стечајните управници тврди Ристевски.

„Криминално се водеа постапките и во многу случаи тоа е потврдено со менување на стечајни управници и стечајни судии. За жал, тие неправилности до ден денес се се исправени“

Додека се бара одговорот на праШањето дали за неуспеШнот реШавање на фирмите загубари е виновна владата оваа или претходната , стеЧајните управници или можеби некој трт Исходот е веЌе пресметан

„На улица, во Бирото за вработување, останаа близу 30.000 работници“
XS
SM
MD
LG