Достапни линкови

За нас

За нас
Сите новинари и соработници на Радио Слободна Европа мора да ги почитуваат следните принципи:

Точност

Новинарите на Радио Слободна Европа ќе направат се што е во нивна моќ да осигураат дека сите објавени информации се фактички точни. Кога постои сомнеж или контроверзност за значајни фактим информациите мора да се засноваат на најмалку два независни извори.Фактичките грешки ќе бидат исправени во најкраток можен рок.

Независност

Информациите ќе бидат презентирани врз база на фактички контекст што го подобрува разбирањето за настаните и прашањата и овозможува јасност без дисторција и пристрасност. Новинарите ќе ги презентираат спротиставените и конфликтни ставови на балансиран начин за сите прашања. Кога групи или индивидуалци чиишто ставови се важни за балансираност во програмата одбиваат да дадат коментар, тоа ќе биде објавено во програмата.

Анализи, Коментари и Мислења

Сите прилози треба да содржат елементи на информации за позадината и објаснување за да и помогнат на јавноста подобро да ја разбере значајноста и последиците од информациите. Новинарите не смеат да вметнуваат лични мислења или оценки во фактички извештаи.Коментари може да се пишуваат од вработените само во исклучителни ситуации само со одобрение на програмскиот Директор.

Одбегнување на поддршка

Радио Слободна Европа поддржува демократија и човекови права кои се заеднички за демократските држави. Радио Слободна Европа ги поддржува правата на сите луѓе на самоопределување како што е наведено во Хелсиншкиот Финален Акт на Конференцијата за Безбедност и Соработка во Европа. Како и да е, извештаите не треба да поддрживаат сепаратистички или сецесионистички барања.

Етичко однесување

Вработените во Радио Слободна Европа како и соработниците мора да се придржуваат до највисоките етички стандарди во своето однесување, особено да одбегнуваат конфликт на интереси, како и да одбегнуваат поврзаност со индивидуалци, групи со политички или комерцијални интереси во и надвор од зоната на емитување. Вработените и соработниците во Радио Слободна Европа не треба да го злоупотребуваат нивниот статус на јавни личности или добрата репутација на Радио Слободна Европа за промоција на лични интереси.

XS
SM
MD
LG