Достапни линкови

Синдикатот бара мерки за зачувување на работните места


Глобалаанта економска криза која ги погоди рударската металуршката и текстиланата индустрија освен со ислкучуавње на машините И печките во дел компниите донесе нов товар во едиснтвениот рудник за бакар кој според најавите на раководството од новата Година ке го прекине производството со што беа рабоата остнуваат 500 луге. Слична судбина доживуваат И дел од компниите во текстиланат индистрија. Последиците засега ги коментираат синдикатите од најзасегантаи гранки кои ја повикуваат државата т да напарави пресметки дали е пополезно ад ги помогне овие компании со нови мерки за да ја преброадат крзиата или оутштените работници да дојадата на товара на државата

Ние имаме сознанија од соседните земји, дека во стратешки важните индустриски сектори веќе државата и финансиски интервенира се со цел да се задржат работните места. Мислиме дека поевтино чини да се задржат работните места, отколку да дојдат на товар на државата

Вели Пеце Ристевски од Синдикатот за рударство. 30 проценти во држвата се неврбоетни. Новотпушените работници од компниите кои се погодени од глобалната криза ке претствуваат нов товар бидеки освен социјлна помош на премр треба да се обзебеди И здаравено осигурувањеСпоред законот за варботуавње во случај ана неврботеснот или според законот за работни односи од каде се црпата правата на врботените минимални се надоместоците како компензација на изгубената рабоата. Душко Моновски државен секретар во Мионситерството за труд И социјална политика вели дека лицата кој ја изгбиле работаат имаат право да алицираат да добијат мтеријлнен надомест кој иззнесува од 2 до пет илјади денари

Доколку се во крајно незавидна положба, системот на социјална заштита ќе ги опфати.Доколку некој од отпуштените е хранител на семејството, тогаш е нормално да има право на социјална помош


На оваа тема е дискутиарно И во Владата но портпаролот Шефик Дураку во врска со губењето на работнте места повтори дека влаадат ибдиректно може да влијае преку пакетот од 10 мерки кои ги презема

Сега ќе се прават анализи и ќе се чекаат резултатите од преземените мерки, колку ќе им помогнат на компаниите. Ако се увиде дека тоа не е доволно, тогаш веројатно владата ќе преземе дополнителни мерки

Што се однесува до мерките што ги презема влаадта за ублжување на состојбата , дел може да значат олеснуавња но анјпогоднтиет гарнки неможе да се најдат или минимално ек с енајдата во нив затоа Што тие се повке фисклални, олеснување од аспект анз атстнати обрвски И палкања едиснтвено наламуавњето на цариснките давачки може да имаат минимлно влијание вели Ристевски.
XS
SM
MD
LG