Достапни линкови

Народната банка на Македонија не ја намалува каматната стапка


Владата во неколку наварати ја повика Народната Банка да ги намали каматите на благајничките запси но засега најави за овој потег нема. Дел од економистите пак сметаат дека невозможно е да не се води рестриктивна политика односно дека бакнарските информции за растот на каматите за штетдните влогови и се позвесното ново поскапување на кредити покажуваат дека доагаме во ситуација во која кризтат не може да ја избегне македонската економија. Најзасеганати од ова ќе бидат потрошуавчите чија куповна моќ ке биде оневозможена како и копмниите каде ќе дојде до намлување на ликвиднсота од каде веќе пристигнуваат најостри критики

Имам кола на кредит и не знам како ќе ја доплатам“
„Задолжен сум со кредити и хипотеки и ако се зголемат киаматите нема да бидам во состојба да ги плаќам ратите“
„Веројатно веќе никој нема да зема кредити„

Во мегувреме во дел од запдните земји дојде до извесно анлување ан капматни стпаки со цел да се варти довербата кај банките и преку поповолни кредити да се овозможи заживување на економиајта. Но професорот Ванчо Узунов вели дека во запдните земји по интрвенциите на финансиските апзари се очекува дека ке има помло намлување ан еконоската активснот адека кај нас имаме обртен процес

„Во Македонија не може да доде до тоа бидејќи кај нас кризата е пренесена обратно. Кај нас кризата не е почната како финансиска, па прејдена врз реалниот сектор, туку е пренесена во реалниот сектор па оттука може да се префрли врз финансискиот сектор“Логично е дека доколку не се ссоздадде терен за намлуавње на каматните стпки ке дојде до намалување на инвестициската активснот на компниите однснно куповната мок на потрошуавчите вели Усунов

„Цел свет е во криза и ние не мпже да не ја почувствуваме. Ќе дојде до намалување на куповната моќ на граѓаните, ќе дојде до намалување на инвестиционата активност на компаниите, ќе дојде до намалување на нивните извозни приходи. Сето тоа како последица на кризата чијшто главен удар допрва следува – во првиот квартал и првата половина на наредната година“


Кај нас претходното покжување на каматните стапки беше одраз на поарстот на цените но денес веке имамме тренд на намлување на цените

„Тоа е клучно. Сите ѕвона алармираат дека сега дефлацијата е проблемот. Народна банка веројатно треба да се преиспита дали е нужно се уште да се држи висока каматна стапка, кога веќе немаме проблем од аспект на високи цени“


Портпаролот на Мнситерството за финасии Мартин Мартиновски повтори дека нема раална основа за страв бидејки банките се сатбилни туку влијание има само психолошкиот притисок Според прогнозите на владата за наредната година се предвидува економски раст од 4,5 проценти.
XS
SM
MD
LG