Достапни линкови

Мичел Вајнер, Советник од Ју Ес Еид. Реформите во пензискиот систем во Македонија се на половина пат


Сметате ли дека реформата во пензискиот систем треба да биде една од приоритетните во однос со другите реформи кои ги спроведува Македонската влада?

Не можам да кажам дали реформите во пензискиот ситем се приоритетни затоа што не сум конкретно запознаен со сите реформи кои се спроведуваат во моментов во вашата држава, но јасно е дека за министерството за труд и социјала ова реформа е најважна. Акциите кои ги превзема владата покажува дека реформата во пензискиот систем ја свакаат сериозно.Имавше тендер , одбраа две компании кои ке бидат приватни пензиски фондови, и тие се спремни да стратуваат со работа.Стигнамве до точка од која што нема вракање и со затворањето на тендерот владата покажае дека е спремна да ги спроведе овие реформи.

Зошто е неопходно да се реформира сегашниот пензиски ситем?

Се случија многу работи во Македонија во последниве десет можеби и нешто повеке години кои покажаа дека вашиот пензиски систем ги има истите проблеми како и пензисиките системи во дригите земји од источнаа Европа, бивша Југославија дури и во Америка.Популацијата старее затоа што наталитетот се намалува , а очекуваната должина на животот по пензионирањето се зголемува.Тоа предизвика криза во сите пензиски системи без разлика дали се работи за Америка или за Македонија и затоа овие реформи се неопходни.

До каде е Македонија со имплементациите на пензискиот систем споредено со другите балкански земји?

Македонија е точно на средината.Бугарија и Хрватска веке ги завршија имплементациите на реформите во задолжително капиталното финансирано пензиско осигурување. Словенија има солидарен систем и доброволен систем и тие сами решија дека несакаат да имаат задолжително капитално осигурување. Но Србија и Црна Гора, Босна и Херцеговина , Република Српска , Албанија сеуште не почнале со никави реформи.Реформите во Косово веке почнаа.Ако се земе оваа слика Македонија е точно на средината.

На кој начин и како вие помагате во имлементацијата на овие рефирми?

Усаид е активно инволвиран во реформите од 1995 година и на нив работи заедно со Светската Банка .Нашиот финансиски проект почна пред 3 години а јас дојдов во Македонија во август 2002 година. Ние помогнавме да се формира Агенцијата за супервизија на капиталното финасирано пензиско осигурување Мапас и им помогнавме на вработените во да ја креирааат регулативата, да промовираат отворен и нов транспарентен начин во изборот на фирмите на тендерите , да спроведат јавна кампања за едукација на населението а преку тоа и да им помогнат на грагните да одлучат дали ке се вклучат.
XS
SM
MD
LG