Достапни линкови

Се предлага нов генерален урбанистички план на градот кој ќе достигне речиси еден милион жители


Со новата територијлана организација Скопје се зголемува во неговата повтшина и популација. Новите параметриц однсосно припојување на дел од периферијата во неговиот состав отвораат низа од обврски на кои треба допрва да се одговори.Според архитектите претстои период во кој треба да бидат изработени нови урбнистички и инфрструктурни планови.Професорот живко поповски вели


Со новата територијална организација Скопје се приближи близу до еден милион жители, ѓто значи дека со својот капацитет, од историски и политички аспект, ќе гемерира на овој простор една сосема поинаква економска димензија. Тогаш, неминовното е да целиот тој регион, кој е многу силен, да се направи еден нов генерален урбанистички план за Скопје и да се види во која насока ќе се движат раборите“

Новите димнзии на градот носат промни во неговото ивеење и од социлошки апспект вели социлогот Јован Корубин Во Скопје како мултиетнички град според професорот Корубин битно е таквото оббележје да биде присутно на целата негова територија односно да не се содаваат издвоени простори на живеење според етничката припдност Во тој контекст тој вели


Се разбира, Скопје и порано било таков град и за тоа сведочат неговите културни белезеи. Меѓутоа, со новата територијална поделба сметам дека Скопје ќе добие еден таков лик како на ,ногу други градови кои се мулчтиетнички во светот. И мислам дека тука треба да се надминат меѓуетничките релации и Скопје да заживее како една целина

Според Горан Ангеловски претседател на Зедниците на единиците на локалната самоуправа новата територијлана организација на грдаот најповеке од се носи обврски на кои треба да се одговори.


Голем дел од објектите кои треба да ги завршат оние општини кои сега ќе се припојат кон градот Скопје ќе останат обврска и на општините, и на градот Скопје заеднички да ги решаваат бидејќи голем број на проблеми кои не се решени од комунална инфраструктура, голем број на сообраќајници, пречистителни станици и слично, така што мислам дека претстојат голем број на искушенија.
XS
SM
MD
LG