Достапни линкови

Македонија го прими прашалникот од Европската Унија


Децентрализацијата нема намера да ја подели земјата. Таа е инструмент за демократизација е една од пораките на председателот на европската комисија даденма во врска со моментално најжеШкото политичКо праШање во Македонија праШањето на рефередумот. Затоа Проди во Скопје порача:


„ Јас нема д ави кажам како да гласате туку Ќе ви кажам какви се последиците на тоа гласање. Тоа е избор меЃу минатото и иднината. Иднина Што ве води во Европа со мир стабилнсот и просперитет или пак ќе направите чекор наназад и Ќе се фокусирате на минатото“

рече Проди по средбата со председателот Црвековски.

Слична порака тој им упати и на лидерите на опозицијата и пратениците во македонското собрание откако претходно ги врачи праШањата врз чии одговори Европската Комисија Ќе го изгради мислењето за тоа може ли Македонија да се здобие со статусот земја кандидат.

Предавањето на праШалникот не е административе туку политички чин, чин на доверба Што оваа земја ја заслужува


„Тоа не е бирократски процесс туку процесс на соработка и верувам дека одговорите Ќе бидат навремени прецизни и точни. ПраШалникот е користен инструмент за наШиот дијалог “

оцени Проди. Премиерот Кјостов изјавиу дека Државната админситрација е подготвена на европскиот праШалник да одгвори до јануари,


„така како што е навистина состојбата во Република Македонија, без нејзино разубавување, ниту пак со влошување“

Во врска со членството Проди потсетува: предавањето на праШалникот 6 месеци по ваШата апликација е првиот конкретен чекор во евроинтеграцијата, но тоа не значи дека работата е готова


„Треба да се заврШат реформите и политикчите и економските и да се исполнат сите обврски на Рамковниот договор“

рече Проди додавајЌи дека последново е апсолутен критериум за Брисел. Вратата е отворена, од административна и финансиска гледна точна ги создадовме сите услови за да ве примиме. Меѓутоа одлуката да влезете чека на вас и само на вас. Европа ја сака Македонија – порача Проди во рамките на посетата.
XS
SM
MD
LG