Достапни линкови

До работно место по партиски клуч


Политизација на кадровската политика во здравствството Што е веке видена пракса во измнатите 10 тина години продолжува да се провлекува во сегментите на овој сѕстем. Од оваа непопрвлива греШка според лекарите страда и примната на рамковниот договор со кој се прдвидува соодветна застпеност на припдниците на заедниците во институциите на државата .Според Муарем Неџипи порнешен замник мнистер за задрвство и член на опозициската албнската партија ДПА овој докумнт од страт во здрвството се примнува погреШно


„Од здравствените амбуланти, па до Клиничкиот центар строго се придржуваат кон партискиот клуч. Тоа навистина не води никаде и ако се продолжи вака ќе се девалвира дури и еден навистина многу значаен, меѓународно признат договор во Македонија“

Критиките дека во здравството со примнта на ракковниот договор се врбтуваат единствено партиски односно кандидати на ДУИ според советникот за правична застапеност Хајрие шакири се неоправдани.Тој тоа го илустрира преку примерите на вработуавње во јавната администација


„Од страна на ДПА, во времето кога ние го отворивме тренингот за 600 кандидати за државни администратори, тие излегоа со тезата дека се земаат кандидати кои припаѓаат на ДУИ. А после се покажа дека тоа воопшто не е точно и дека можеби поголемиот дел им припаѓаат на ДПА“

Но сепак лекарите го делат впечатокот дека реформски процеси кои се во тек во здавтството не ги надмнуваат политичките процеси не само во примнтата на рмковниот договор туку генерално Професор Др Илија Панговски од Клиничкиот центар во Скопје вели


„Ние не идеме во градење на граѓанска држава и граѓанско општество, туку имаме партиско општество. Нема конкурси и се губи квалитетот. Нека бидат претставници на заедниците и многу повеќе застапени, ако се работи за квалитетни луѓе“

Претсеадтелот на лекрската Комора Алекссеј Дума оценува дека партизација во здрвтото претствува поледица на економското слбеење на вработените во овој систем .


„Материјално-финансиското нестимулирање на професионалноста и добрата работа се повеќе и повеќе ги отвора вратите на политизацијата, бидејќи политичката моќ се уште во нашата држава дава одредени предности и бенефиции кои се реперкуираат и на работното место“
XS
SM
MD
LG