Достапни линкови

Зошто владата молчи


Зошто владата молчи прашува замник министерот за здрaвство Никола Пановски во реaкција на највите на директорот на медицинскиот центар од Тетово дека се плнира во овој град да биде изграден втор клинички центар. Таквата идеја според укажуавњата на Др Пановки е надвор од законите и нејзиното релизирање би претствувало вопоствување на систем вон посточкиот здравствен ситем на државата.

„На вакви изјави, кои што не се во согласност со стратегијата и со програмите треба да се реагира да се прекинат бидејќи во стратегијата нема никакво размислување за втор клинички центар, законските и подзаконските акти велат дека клинички центар се формира за над два милиона жители, што значи дека во Македонија според тие прописи може да има максимум еден клинички центар. Во секој случај, досега освен јас лично и директорот на Клиничкиот центар Крцковски, никој друг не реагира“

Денеска во владата по овие уакжуавја одговраат дека се очекува мнистерот за здравтво Реџеп Селамни да се врати од странство по што ке стане збор за она што се случува во Тетово. Др Пановски потребата од реакција во однос на највата за градење на втор центар во Тетово покрај клиничкиот центар ја темели на податокот дека во Тетово на своја рака веке се започнати одделни грдежни зафати.

„Таму се гради зграда во која се прават и амфитеатри. За што ќе служат тие и кој дозволил тие да се прават? Мене ми е индикативно зошто молчи владата“

Последиците од реализциајта на еден таков центар за кој нема ниту проект во рамките на јвното здарво според замник мнистерот Пановски се повекекратни.

„Импликации би биле понатаму веќе во јавни здравствени организации да се бара финансирање од државата на тоа што е изградено. Или, утре тоа некој да го прогласи за негово, бидејќи зградата сега некој ја гради со свои пари и на простор од јавното здравство да имаме приватна установа. Ако вака почнат сите да работат, тогаш тоа е анархија“

Со таквите укажувања на Др Пановски дека сатнува збор за идеа за воспоствуавње на парлелен систем во здравството се согалува и Др Перко Колевски кој беше прв мнистер за здравство од почетокот на парламенрната демокртија во Македонија.

„Се внесува политика и тука во здравството. Тетово е колку еден Аеродром во Скопје. Треба да се гледа државата во целина. Население од два милиона секаде во светот претставува еден здравствен систем и не може повеќе. Тоа значи дека здравството тука треба да биде јасно поставено и централизирано во целокупните свои постапки“
XS
SM
MD
LG